Lawesome

Make law...not war.

 
Vad är egentligen skillnaden mellan partsbehörighet, processbehörighet och talerätt? Hur skiljer dom sej? Speciellt dom två första förvirrar mig mycket!
2012 28 jan, 10:41 i Processrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej Anna,

Hjärtligt välkommen till Lawesome!

Partsbehörighet är rätten att vara part i en rättegång. Det spelar ingen roll om du är en fysisk person eller juridisk person, dvs. båda två kan besitta partsbehörighet. Således kan alla vara parter i en rättegång.

Det är dock när du kommer in på processbehörigheten som gränsen mot partsbehörighet träder i kraft. Processbehörigheten ska nämligen skilja sig från partsbehörigheten, eftersom processbehörigheten inte gäller för företag eller t ex underåriga. Processbehörigheten är således rätten att ha rättskapacitet i en rättegång. Det är därmed rätten att företräda parten eller sig själv i en rättegång, dvs. ha behörighet att företräda t ex ett företag.

Talerätten är slutligen rätten till att föra sin talan i en domstol gällande en rättslig angelägenhet. För att vara partsbehörig i en viss rättegång måste man därmed ha ett intresse som är erkänt av rättsordningen, som gör att det berättigar till att föra talan gällande en sak dvs. talerätt.

Exempel 1: Min dator går sönder på grund av att A slängt den i marken. Jag är en fysisk person och kan vara part i en rättegång. Jag har också processbehörighet att företräda mig själv, jag är inte omyndig. Jag har också talerätt då det gäller en skadeståndstalan, dvs. jag vill ha ersättning för min förstörda dator - ett berättigat intresse.

Exempel 2: Samma som ovanstående men det är inte min dator, utan istället B:s dator. Jag har förvisso partsbehörighet, jag kan vara part rent allmänt - men inte i detta särskilda mål. Jag saknar således talerätt, i och med att saken inte gäller mig överhuvudtaget. Däremot kan jag inneha processbehörighet i form av fullmakt att företräda B gentemot A.

------

Hoppas detta klargjorde din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor.

jan 28 2012, 11:54
Stefan

Hej AnnaPanda,

Partsbehörighet innebär bara att man kan vara part i ett mål. En fysisk person (människa) kan vara part, likaså en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag) dessa har alltså partsbehörighet. Men en enskild firma (som alltså inte är en juridisk person) kan inte vara part, det är istället den fysiska personen som är part (oftast anges i sådana fall parten som "Person X med enskild firma Y".

Processbehörighet innebär att man har rätt att företa processrättsliga rättshandlingar. Det kan exempelvis vara ett ombud som för din talan genom fullmakt eller en person som är ett bolags firmatecknare (detta framgår av registreringsbeviset och är oftast styrelseledamöter eller externa firmatecknare).

Ett bra exempel på skillnaden mellan parts- och processbehörighet är att en omyndig person, som alltså inte kan företa några processrättsliga rättshandlingar, kan vara partsbehörig i ett mål men däremot inte en processbehörig (oftast förs dennes talan i sådana fall av barnets förmyndare eller vårdnadshavare, dvs. vanligtvis föräldrarna). Ett annat exempel är ett dödsbo, detta är visserligen en egen juridisk person och har således partsbehörighet. Men dödsboet företräds av samtliga dödsbodelägare, dvs. samtliga måste gå med på att processrättsliga rättshandlingar vidtas för att detta ska kunna få någon effekt. Detta betyder att om dödsboet vill stämma någon så måste samtliga dödsbodelägare gå med på detta, antingen direkt eller genom fullmakt .

Talerätt har Filip förklarat utmärkt och jag kommer inte på något ytterligare att tillägga i nuläget.

jan 28 2012, 12:12
Hubinette

Exempel:
A köper bil av B, men betalar inte, C är en helt utomstående fysisk person.

B stämmer C för betalning av bilen: (B är Parts och processbehörig samt har talerätt, men C har inte med saken att göra alls) Talan skall ogillas.

C stämmer A för betalning av bilen, (C är Partsbehörig och processbehörig men har EJ saklegitimation = Ingen talerätt!) Talan skall avvisas genom slutligt beslut.

Krånglar jag till det för dig med om talan skall ogillas eller avvisas så se det bara som att ett "partsfel" föreligger i de båda exemplen.

mar 29 2012, 14:51

 
© 2010-2012 Lawesome