Lawesome

Make law...not war.

 
T 5213-10: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad.
2011-12-28 T 5213-10 Dom.pdf · 34KB
2012 15 jan, 14:30 i Högsta domstolen - avgöranden


 
© 2010-2012 Lawesome