Lawesome

Make law...not war.

 
T 322-10: Om ett köp av en lantbruksfastighet blir ogiltigt till följd av att köparen vägras förvärvstillstånd, är staten enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230) skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats. En sådan skyldighet finns dock inte om köpeskillingen inte endast obetydligt överstiger egendomens värde. I en tvist om inlösenskyldighet har det lagts på staten att visa att det avtalade priset är för högt.
2011-12-28 T 322-10 Dom.pdf · 35KB
2012 15 jan, 14:29 i Högsta domstolen - avgöranden


 
© 2010-2012 Lawesome