Lawesome

Make law...not war.

 
Jag har sedan en tid tillbaka en hemsida eller blogg som det kallas. På den skriver jag om allt möjligt - allt från mitt liv till vad som händer ute i världen. Jag har en kompis som gjort designen åt mig och som gett den till mig gratis utan att jag behöver betala. Har nu fått ett mejl där en person vill ta bitar av designen till sin egen blogg. Jag har sagt att jag inte vill det men han hävdar att eftersom jag inte skrivit något på bloggen om upphovsrätt (de där tecknet med C i) så har jag inte upphovsrättsskydd på bloggens design?! Stämmer detta?
2011 19 sep, 23:48 i Immaterialrätt

Kommentar
LawesomeUpload

Hej,

Din fråga regleras uteslutande utifrån Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Utifrån de förutsättningar du har gett i frågan verkar framgå att din vän har överlåtit designen som en gåva, varför en överlåtelse av upphovsrätten torde föreligga (se mer om detta 27-28 §§ URL).

Då du har upphovsrätten till din bloggdesign, den anses vara ett alster av bildkonst (1 § 1st 5p URL), så har du rätt att bestämma hur den ska användas eller när den ska spridas (den ekonomiska rätten, se 2 § URL). Detta innebär att endast du kan avgöra när ett mångfaldigande får ske och endast du får göra det tillgängligt för andra. Det är alltså ingen tvekan om att du äger upphovsrätt därtill. Observera dock att upphovsrätt förutsätter att din design uppfyller kravet på verkshöjd; det ska finnas en viss originalitet och särprägel i din design. Så torde det oftast vara fallet och tröskeln för verkshöjd kan ställas tämligen lågt. Skyddsomfånget kan i sig i sådana fall anses vara smalare, men då personen enligt frågan kopierat bitar direkt så är detta utan tvekan ett intrång i din upphovsrätt.

Upphovsrätten gäller utan registrering eller annat yttre tecken. Din hemsidas design skyddas så snabbt du gjort den tillgänglig för allmänheten. Du behöver inte registrera något skydd och det är ingen förutsättning för skydd att du anger att den skyddas av upphovsrätt.

sep 20 2011, 11:41

 
© 2010-2012 Lawesome