Lawesome

Make law...not war.

 
Min PM i rättshistoria VT 2014. Uppgiften: Appius äger en olivodling. En natt tar sig Bibulus in bland Appius olivträd tillsammans med sin slav Syrus. De gräver upp fyra av Appius olivträd och när de kommer tillbaka hem plockar Bibulus av oliverna innan han planterar träden på sin egen mark. Bibulus säljer oliverna till Calidius, som pressar oliverna till olja. Calidius säljer i sin tur oljan till Drusilla och de kommer överens om att hon vid året slut skall lämna tillbaka samma mängd olja. Drusillas förmyndare är inte närvarande vid avtalsslutandet, men hon lovar Calidius att hon skall ta kontakt med förmyndaren för att få hans samtycke till affären. Det visar sig att förmyndaren vägrar att ge sitt samtycke och att Drusilla endast kan få tag på olja av betydligt sämre kvalitet, som Calidius vägrar att ta emot. Rättsfrågorna som ska utredas i uppgiften är både av sakrättslig och obligationsrättslig natur. De sakrättsliga frågorna berör äganderättens och besittningens verkan, d.v.s. vem som har bäst rätt till olivträden och oliverna respektive olivoljan och hur denna rätt kan hävdas. Den sista frågan är av obligationsrättslig karaktär med inslag av avtalsrätt. Det gäller Calidius och Drusillas avtal och frågan är vilket slags avtal som ingås, vad det innebär och om det är giltig. I slutet av pm:et jämförs den romerska rätten med svensk rätt. Promemorian erhöll 7 av 10 poäng.
http://www.filehill.se/file/4650
2014 22 apr, 17:07


 
© 2010-2012 Lawesome