Lawesome

Make law...not war.

 
Tjenare! Det här blir mitt första inlägg på Lawesome. Problemet är följande: En kompis har fått en kravfaktura på fyra månaders hyra för en tidigare lägenhet han hyrt. Den tidigare hyresvärden menar att min kompis är skyldig dessa belopp eftersom en av två nycklar inte lämnades tillbaka förrän fyra månader efter att hyrestiden löpte ut, d.v.s. att hyrestiden fortsatte löpa tills dess att sista nyckeln återlämnades. Hyresavtalet säger det enda av intresse i frågan; "...att vid avflyttning...till hyresvärden återlämna samtliga nycklar." Någon rättslig följd vid försummelse av detta finns inte i avtalet. Jag hittar inte heller något i 12 kap. JB. Vad gäller? Standard verkar vara att man som tidigare hyresgäst får ersätta kostnader för byte av lås. Hyresvärden har i övrigt haft tillgång till lägenheten. Några tankar från någon som läst fastighetsrätten?
2011 3 jun, 12:35 i Fastighetsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej och välkommen till Lawesome,

Beroende på om det var ett hyresavtal på obestämd tid eller bestämd tid finns vissa tidsfrister att följa för uppsägning. I frågan lämnas inga detaljer, men detta regleras av 12:3-6 JB. Avgörande för om uppsägning har skett av hyresrätten är alltså om din kompis/hyresvärden har gjort en giltig uppsägning av hyresavtalet. Vi förutsätter att så är fallet.

Vad är det för hyresvärd/fastighetsbolag som tillhandahåller den berörda hyresrätten? Det är troligt att det av deras avtal framgår att den förra hyresgästen kan bli ersättningsskyldig överhuvudtaget för skador som uppstått. Det låter väldigt konstigt att man inte har reglerat vad som ska vara fallet om nyckeln inte återlämnas.

Hyrestiden kan knappast anses ha fortsatt löpa tills att den sista nyckeln återlämnades. Hyrestiden är slut när hyresavtalet har löpt ut. Dock har den förre hyresgästen en skyldighet att hålla lägenheten tillgängli för den nya hyresgästen (12:7 JB). Härvid avses att t ex lämna nycklar till denne.

Att en person inte återlämnat nycklarna innebär att hyresvärden har varit tvungen att ersätta låset. Detta innebär en skada gentemot hyresvärden. Det mest troliga, och rimliga, påföljden för detta är att hyresgästen ska ersätta detta byte. Jag instämmer därmed med att din vän inte kan anses vara ersättningsskyldig för fyra månaders hyra. Det låter väldigt orimligt. Han har väl inte heller bott kvar i lägenheten?

Om hyresvärden däremot inte har bytt låset är jag mer osäker vad som gäller.

jun 3 2011, 13:10
Vercingetorix

Tack för svaret långt i efterhand! Min kompis bestred såklart kravet. Jag har inte hört om det hänt något nytt. Det hela verkar väldigt lustigt!

jun 18 2011, 05:11
Stefan

Ja precis, det är vad man brukar göra när man anser att man fått ett felaktigt krav. Men tänk bara på att om hyresvärden eventuellt driver vidare målet till domstol så MÅSTE din vän skicka ett svaromål till domstolen och ange grunderna för varför din vän bestrider kravet. Om din vän bara blankt bestrider kravet, utan att ange grunden (skäl för varför hyresvärdens krav är felaktigt) så kan domstolen meddela något som kallas tredskodom. En tredskodom innebär att domstolen helt sonika dömer i enlighet med kärandens (hyresvärden i detta fall) yrkande (i detta fall hyresvärdens krav på fyra månaders hyra). Skulle domstolen meddela en tredskodom och din vän förlorar så kan din vän fortfarande ha en chans att återvinna tredskodomen och få en till chans att komma in med sina grunder men det är en onödig process och det är mycket bättre att slippa den omvägen.

jun 18 2011, 13:46
Vercingetorix

Hej Stefan! Ska definitivt framföra detta till honom. Om jag varit min vän (eller hans sambo) hade jag ringt hyresvärden och frågat på vilken grund denne anser sig ha rätt till kravet. Hade varit lättare och hjälpa honom då också. Han har ingen lust för tydligen finns det ont blod dem emellan sedan tiden han bodde där. Ang. vilken hyresvärd det rör sig om heter bolaget något i stil med "Söderlens bostäder AB".

Tack för era proffsiga svar!

jun 18 2011, 23:46

 
© 2010-2012 Lawesome