Lawesome

Make law...not war.

 
En promemoria, med inriktning på två fiktiva situationer, som syftar till att utreda huruvida straffansvar kan åläggas en butik. Promemorian består av en kortfattad och koncentrerad rättsutredning. Fråga om olaga tvång (4:4 BrB) och förtal (5:1 BrB).
https://sellfy.com/p/1f8q/
2011 3 jun, 10:28 i Uppsatser - Juridik

Kommentarer
kicki

hej Filip. jag skriver pm just nu i straffrätt på su. tänkte bara fråga, blev din pm godkänd? För att den är ju inte 4 sidor lång, som är pm:ets max sidor.

nov 25 2011, 17:01
LawesomeUpload

Det gällde andra instruktioner när jag skrev. Då var det maximalt två sidor.

nov 25 2011, 17:51

 
© 2010-2012 Lawesome