Lawesome

Make law...not war.

 
Går EU-domstolens praxis före svensk lag och grundlag? Eller är det bara direktiven och rambeslut som står över?
2011 20 maj, 19:39 i Europarätt

Kommentar
LawesomeUpload

Ja, det är tänkt att EU-praxis ska gå före svensk lag. Svensk rätt och svensk domstol är förpliktad att följa praxis från EU.

maj 24 2011, 14:00 via mobi

 
© 2010-2012 Lawesome