Lawesome

Make law...not war.

 
Oskyldig tills motsatsen har bevisats - e contrario? PROMEMORIAN granskar rättssäkerheten i straffprocessen deskriptivt och normativt med fokus på bevisvärdering och utredningsansvaret, vilket är sammanhängande med oskyldighetspresumtionen och beviskravet bortom rimligt tvivel. De frågor som aktualiseras är juridisk visshet eller sannolikhet vid bevisvärdering, åklagarens objektivitets- och utredningsplikt, domstolens utredningsansvar, försvarets skyldighet att framlägga avgörande bevisning och vem som ska bära ansvaret för brister i utredningen. PROMEMORIAN erhöll betyget AB+ och blev även belönad med ett särskilt diplom i specialkursen Straffprocessrätt vid Stockholms universitet. Följande motivering lämnades: "Du har skrivit en genomarbetad och mycket intressant artikel! Jag är imponerad av både ditt språk och din analys och dispositionen är klar och enkel att följa. Jag törs påstå att din artikel är en av de mest välskrivna denna termin." PROMEMORIAN är med andra ord ett utmärkt exempel på hur du författar en välskriven artikel och/eller PM.
https://sellfy.com/p/o9Nv/
2013 4 jun, 20:53 i Uppsatser - Juridik

Kommentarer
kalypso

fil kan inte öppnas :(

nov 13 2013, 11:55
kalypso

kan inte filerna läggas upp här direkt istället, ingen på filehill kan öppnas

nov 13 2013, 11:56
LawesomeUpload

Hej,

Det funkar nu.

nov 14 2013, 13:34

 
© 2010-2012 Lawesome