Lawesome

Make law...not war.

 
Hur beskattas man om man driver en näringsverksamhet som är ett heltägt svenskt AB, men om man även äger t.ex. 15 % i andra utländska bolag fast där man inte är aktiv, fast man får utdelning från alla 3 bolagen? Är det någon skillnad på om det t.ex. skulle vara flera fysiska personer som ägde ett bolag utomlands där du äger en viss %-sats eller om bolaget är juridisk person?
2013 20 maj, 14:42 i Skatterätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Det kan röra sig om fåmansföretagsbeskattning, 57 kap. IL. Utdelning som man får på "kvalificerade andelar" i ett fåmansföretag beskattas i inkomstslaget tjänst (istället för kapital) till den del det överstiger ett visst gränsbelopp (som beräknas enligt 57:10-19 IL). Förenklat sagt är ett företag ett fåmansföretag om det är ett AB eller en ek. för. där fyra eller färre fysiska personer äger mer än 50 procent av företaget (även utländska företag kan vara fåmansföretag). Kvalificerad är en andel, förenklat sagt iaf, om en delägare eller en närstående till denna är aktiv i företaget eller ett dotterbolag till detta etc. Om en viss del av utdelningen ska beskattas i inkomstslaget tjänst sker en sedvanlig beskattning hos mottagaren (kommunal och ev. statlig inkomstskatt), företaget behöver dock inte betala socialavgifter på detta belopp men får samtidigt ej avdrag för beloppet som "lön" (s.k. tyst kvittning). På utdelningen som tas upp i inkomstslaget tjänst utgår 20 procent statlig inkomstskatt (57:20 samt 65:7 IL).

Om det ej är fåmansföretag och företagen ej är börsnoterade etc. så kan skatten på utdelningen kvoteras till 25 procent (42:15 a samt 65:7 IL). I övriga fall ska 30 procent statlig inkomstskatt betalas (65:7 IL).

maj 25 2013, 14:10
jeppez

Om det är ett fåmansföretag och företaget ej är börsnoterat, hur ska skatten på utdelningen då beskattas? om fåmansbolaget ej är börsnoterat - kan man ändå beskattas enligt 42:15a + 65:7? Eller är det enligt 57 kap då?

maj 25 2013, 14:32
LawesomeUpload

Om företaget är ett fåmansföretag sker beskattningen enligt 57 kap IL. Om företaget är börstnoterat så är det inte ett fåmansföretag. Det innebär att beskattningen sker sedvanligt, dvs. aktiebolaget betalar företagsskatt och aktieägaren betalar skatt på utdelningen.

maj 25 2013, 17:54

 
© 2010-2012 Lawesome