Lawesome

Make law...not war.

 
Uppgift 2 i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att genom lagstiftning se över offentlighetsprincipen utan att få ändra i grundlagen. I propositionen föreslås att myndigheter får utökad möjlighet att inskränka handlingsoffentligheten vid uppenbart missbruk och att inrätta en särskild enhet som ska hantera frågor av denna karaktär. Förslaget innebär att handlingsoffentligheten ses över mot bakgrund av nya rådande förhållanden. Erhöll fem av sex möjliga poäng.
https://sellfy.com/p/pWMQ/
2013 22 apr, 22:12 i Uppsatser - Juridik


 
© 2010-2012 Lawesome