Lawesome

Make law...not war.

 
Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012 (omtentamen). Hemtentan behandlar frågan om soft law är bra eller dåligt. Soft law är utomrättsliga normer bestående av t.ex. riktlinjer, rekommendationer och uppförandekoder. Uppsatsen går kort igenom soft law samt diskuterar denna utifrån begreppen rättssäkerhet och förutsebarhet med hänsyn tagen till kursen. AB-uppsats.
https://sellfy.com/p/zZkR/
2013 15 apr, 11:42 i Uppsatser - Juridik


 
© 2010-2012 Lawesome