Lawesome

Make law...not war.

 
Övningsfråga: "Vad avses med att en person som har andrahandspanträtt i en fastighet har en sämre ställning än förstahandspanthavaren (ta hänsyn till att fastigheten kan utsökas)?"
2011 29 apr, 19:12 i Fastighetsrätt

Kommentar
LawesomeUpload

Hej,

1) En andrahandspanthavare kan endast få betalning för sin fordran om förstahandspanthavaren har fått full betalning för sin fordran. Notera att andrahandspanthavaren i en inteckning som är äldre än en annan inteckning, har företräde framför den nyare inteckningen.

2) En andrahandspanthavare har vid en exekutiv försäljning (utsökning) inte rätt till ett fast tillägg respektive rörligt tillägg på inteckningen (6:3 3st JB). Om ett pantbrev är på 100 000 kr, så är det fasta tillägget för förstahandspanthavaren 15 % dvs 15 000 kr. Detta är således en extra säkerhet om fordran skulle vara större än 100 000 kr. Till detta tillägg har dock inte andrahandspanthavaren rätt, utan endast till det som finns kvar av de 100 000 kr på inteckningen.

apr 30 2011, 14:24

 
© 2010-2012 Lawesome