Lawesome

Make law...not war.

 
Säg att en köpare har köpt en produkt av en säljare. Vi säger att köparen bor i Luleå medan säljaren bor i Stockholm, och att säljaren ska ordna transporten. Då gäller ju enligt 7 § 2st köplagen att risken för varan går över på köparen då transportören har tagit hand om varan. Kan säljaren någonsin i sådana fall bära risken för att ett fel uppstår under transporten när dröjsmål redan har inträffat men risken för varan redan gått över i och med transportören har varan?
2010 29 nov, 16:34 i Köprätt

Kommentar
LawesomeUpload

Ja det kan säljaren enligt principen om perpetuatio obligationis. Som jag har uppfattat din fråga så menar du att exempelvis risken har gått över i och med avlämnandet, men att säljaren redan befinner sig i dröjsmål. I och med att säljaren redan befinner sig i dröjsmål så är det ett kontraktsbrott även fast risken för varan har gått över. Ifall det i sådana fall sker en krock som förstör varan så kan risken ändå flyttas tillbaka på säljaren enligt principen "perpetuatio obligationis". Det är dock omdiskuterat i doktrinen huruvida denna princip ska gälla fullt ut. Perpetuatio obligationis innebär därmed kort sagt att även ifall risken har gått över på köparen så blir en säljare ansvarig om fel uppstår på grund av att dröjsmål med leveransen redan har inträffat.

nov 30 2010, 10:51

 
© 2010-2012 Lawesome