Lawesome

Make law...not war.

 
Examensarbete 30 hp inom bolagsrätt som behandlar frågorna kring värdering av aktier vid tvångsinlösen. Tvångsinlösen innebär att en aktieägare som innehar över 90 procent av aktierna får tvångsvis förvärva minoritetens aktier. Detta är alltså en form av privat expropriation. Min uppsats behandlar hur de tvångsinlösta aktierna ska värderas.
Värdering av aktier vid tvångsinlösen - Stefan.pdf · 684KB
2011 17 mar, 11:38 i Uppsatser - Juridik


 
© 2010-2012 Lawesome