Lawesome

Make law...not war.

 
Kan verkligen Raditjänst ta ut licensavgift för datorer? Strider inte detta mot grundlagen? Och är verkligen en dator avsedd för tv mottagning? Det är frågor som jag går och undrar över. Om man ser till internet så är väl inte alla som har en dator skyldiga att betala allt som finns i en internetbutik bara för att alla har möjlighet att gå dit och ta för sig. Borde inte den som vill sälja något via internet också kunna ta betalt av bara de som vill ha produkten och inte tvinga alla som har en dator att betala? Vad säger lagen om mina mänskliga rättigheter att slippa betala för något jag inte beställt än mindre konsumerat?
2013 6 mar, 20:34

Kommentarer
LawesomeUpload

Kan verkligen Radiotjänst ta ut licensavgift för datorer?

Enligt en lagändring från 2006 är en TV-mottagare en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål (2 § lag [1989:41] om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Enligt den svenska inhemska rätten kan således datorer omfattas av begreppet TV-mottagare, eftersom du genom datorn har tillgång till Internet och kan köra SVT från det hållet. Det spelar ingen roll att datorn är avsedd huvudsakligen för annat.

Strider inte detta mot grundlagen?

Du kan försöka argumentera för att TV-licensen skulle vara stridig mot någon bestämmelse i 2 kap. Regeringsformen. I det här fallet kanske friheten att inte delta i sammankomst för opinionsbildning. Ingen ska ju bli tvungen att delta i en sorts opinionsbildning eller liknande sammankomster om man inte vill (2 kap. 2 § RF). Frågan är om du kan anses uppfylla detta krav genom enbart att ha tillgång till kanalerna?

Vad säger Europakonventionen?

Det finns liknande skyddade friheten i Europakonventionen, däribland rätten till att slippa undan att delta i opinionsbildning. Du kan kolla igenom artiklarna och se om någon skulle passa in. Mig veterligen är fallet inte prövat så du skulle också kunna driva det för eventuellt prejudikat.

Borde det vara så?

En helt annan fråga, om man bortser från gällande rätt, är hur lagen borde vara utformad. Som du skriver är ett starkt argument mot TV-licensen att du blir tvingad att betala för en tjänst som du kanske inte vill ha. Det blir en sorts påtvingad monopol, en tvingad avgift som snarare är att anse som en skatt. Den bästa lösningen av alla vore att koda SVT:s kanalera precis som alla andra marknadslösningar, så hade alla medborgare fått välja hur de vill göra. Det är en liberal tanke.

mar 7 2013, 15:09
Henke

Du har rätt Dag! Kör hårt!

apr 9 2013, 20:39

 
© 2010-2012 Lawesome