Lawesome

Make law...not war.

 
Hej hej! Studerar c2an nu och har svårt att få grepp om det första blocket om avtalsrätt. Hade varit jätte tacksam om ni kunde redogöra för lite allmänt om lojalitetsprincipen, förklaringsprincipen, avtalets subjektiva begränsning och avtalsingående. Sen så kanske jag kan få ställa frågor med men känns som jag har panik just nu...
2011 12 mar, 12:20 i Avtalsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

För att förstå avtals ingående krävs egentligen en större framställning, men jag kommer att hålla det kort och på grundlig nivå för att öka förståelsen. För att förstå avtalsrätten måste man även förstå de bakomliggande principerna.

Lojalitetsprincipen innebär att vardera part ska vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla förpliktelserna gentemot sin avtalspart. Dessa åtgärder ska dock stå i proportionell nivå och får t ex inte innebära att du måste ta till brottsligt förfarande för att uppfylla din förpliktelse. De nästföljande principerna förklaringsprincipen, tillitsprincipen och viljeprincipen hänger ihop med varandra.

Förklaringsprincipen innebär sättet som en avtalspart visar sin vilja. Det kan vara genom ett muntligt samtal, över telefon eller i ett brev. I förklaringen så är utgångspunkten att man ger uttryck för sin vilja (viljeprincipen) vilken ens motpart sätter tillit till (tillitsprincipen). Härvid kan dock ganska komplexa problem uppstå. Det kan vara så att en part har misstagit sig och förklarat sin vilja fel samtidigt som denne har menat något annat. Det blir i sådana fall en bedömningsfråga ifall man ska sätta mer styrka till förklaringsprincipen eller viljeprincipen, eller om de båda ska tjäna varandra samtidigt.

Ett avtal kan endast ingås mellan de parter som är del av avtalet. Detta innebär ett förbud mot så kallade tredjemansavtal, även kallat avtalets subjektiva begränsning. Endast A och B kan ingå avtal mellan sig och inte förplikta en tredje man C. Huvudregeln är sålunda att inga förpliktande
tredjemansavtal kan ingås. Däremot kan man skapa förmåner för en tredje man. Ett undantag till avtalets subjektiva begränsning är avtal inom arbetsrätten; där kan fackförbud ingå bindande avtal direkt för sina medlemmar.

Hur kan då ett avtal ingås? Grunden enligt lag är den så kallade lagmodellen, men avtal kan även komma till stånd på grund av konkludent handlande, passivitet och avtalad skriftform.

Enligt lagmodellen så krävs det ett överensstämmande anbud(erbjudande) och accept (svar). Ett anbud är ett preciserat erbjudande, som riktar sig till en bestämd person (en annons är inte ett anbud) och som inte innehåller några reservationer (man kan avtalat bort lagmodellen). Om anbudet t ex innehåller att det inte är bindande så är det inte heller bindande, då är det istället ett utbud. Under förutsättning att det finns ett anbud så ska motparten svara inom en avtalad acceptfrist eller alternativt enligt en skälig acceptfrist. Motpartens svar, accept, måste överensstämma med anbudet. Ifall accepten föreskriver ett annat pris så är det att anse som ett avslag på anbudet i förening med ett nytt anbud (oren accept). Om accepten kommer fram för sent är det en sen accept, även det avslag och ett nytt anbud. Märk väl att den sena eller orena accepten i sådana fall blir anbud (parterna byter plats). Ett avtal kan ingås både muntligt och
skriftligt.

Avtal kan även komma till stånd genom konkludent handlande. Med detta menas att en part handlar som om ett bindande avtal föreligger. Två personer har kanske förhandlat om ett avtal men inte gjort klart det sista. Trots denna osäkerhet så handlar en av parterna som om avtal föreligger. Exempelvis börjar man leverera produkterna och ta emot levererade produkter även fastän avtalet inte är slutligt ingått. Detta kan ge motparten tron om att ett bindande avtal trots allt har kommit till stånd. Det åligger därför en part att snabbt informera om att man anser att avtal inte har kommit till stånd. Annars kan man bli bunden på grund av passivitet. En stark grund utgör passivitet och konkludent handlande; du tar emot varorna som ni avtalar om fortfarande utan att informera om att du inte anser att avtal har kommit till stånd.

Slutligen kan avtal även ingås genom avtalad skriftform. Detta innebär att parterna själva har avtalat hur ett avtal ska ingås. Det kan t ex vara så att man ingår avtalet stegvis (successivt bindande) eller att man låser varandra vid vissa steg (låsning av förhandlingspositioner). Likaså kan parterna avtala om att så kallade kontraktsprincipen ska gälla, dvs ett avtal är inte bindande förrän man slutligen har skrivit under kontraktet. Huvudregeln är ju att bindande avtal uppstår genom lagmodellen.

Hoppas detta hjälpte dig och ställa gärna frågor. Lycka till med C2-studierna!

mar 12 2011, 13:05
LawesomeUpload

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/99/1005999/lawesome.eu/public_html/system/classes/class_postcomment.php on line 102 Kan dessutom tipsa dig om att ta del av den C2-sammanfattning som är uppladdad av @Neonlight. De punkter jag talat om finns även där: http://lawesome.eu/view/post:1832

mar 12 2011, 13:05
LawesomeUpload

Absolut funkar det att göra så. Ett anbud är ett erbjudande, med preciserat innehåll, riktat till en bestämd adressat och utan reservationer. Är dessa krav uppfylla så blir ett anbud per automatik ett anbud. Om det exempelvis innehåller reservationer (t ex ej bindande) så utgör det istället ett utbud, dock inte ett sådant utbud enligt 9 § AvtL. Likaså som man kan föreskriva att ett anbud inte ska vara ett anbud, utan ett utbud, så kan man föreskriva i ett anbud att det ska vara bindande fastän det t ex inte uppfyller kravet på bestämd adressat. Hela 1 kap AvtL är nämligen dispositivt.

mar 13 2011, 09:51
AnnaPanda

Tack!!! blir mkt lättare att förstå så här än att bara sitta på föreläsningarna xD Återkommer om jag har fler frågor :)

mar 13 2011, 21:57
LawesomeUpload

Du är alltid välkommen med frågor!

mar 23 2011, 23:39

 
© 2010-2012 Lawesome