Lawesome

Make law...not war.

 
En till uppgift som jag skulle vilja ha hjälp med är vilka villkor som krävs för att två personer ska få gifta sig i Sverige och bakgrunden till de villkoren.
2010 27 nov, 22:51 i Familjerätt

Kommentar
LawesomeUpload

Det finns fyra olika kriterier för att ett äktenskapshinder inte ska vara för handen:

1. Huvudregeln är att man inte får gifta sig som omyndig i Sverige. Man kan dock söka tillstånd av Länsstyrelsen om det föreligger särskilda skäl (2:1 ÄktB).

2. Ett äktenskap får inte ingås mellan personer som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon (2:3 1st ÄktB). Detta innebär att du inte kan gifta dig med din syster eller bror eller med din mamma, pappa, farfar/morfar, mormor/farmor m.m. Observera dock att du får gifta dig med dina kusiner då de inte är släkt i upp och nedstigande led.

Även halvssyskon får som huvudregel inte ingå äktenskap, men undantag kan meddelas genom tillstånd av Länsstyrelsen (2:3 2st ÄktB).

Med ovanstående likställs dessutom adoptivförhållanden.

3. Slutligen får du inte redan vara gift eller ha ett registrerat partnerskap.

Är dessa kriterier uppfyllda så är det bara att köpa på!

nov 28 2010, 10:33

 
© 2010-2012 Lawesome