Lawesome

Make law...not war.

 
Min hemtenta från kursen Allmän rättslära vid Stockholms universitet. Frågan avsåg en person som ville använda läkemedel som ännu inte godkänts av läkemedelsverket, man skulle bedöma denna situation utifrån två valfria rättsteorier/-filosofier. Hemtentan är min syn på frågan och är inte den enda eller nödvändigtvis korrekta.
Allmän rättslära HT2010 - Hemtenta 4.pdf · 78KB
2011 4 mar, 23:08 i Uppsatser - Juridik


 
© 2010-2012 Lawesome