Lawesome

Make law...not war.

 
En snabb guide för hur man beräknar den nya expropriationsersättningen som trädde i kraft under sommaren 2010. Den har vållat en del problem. Steg för steg: 1) Fastställ om det är tvångsinlösen av en hel fastighet (löseskilling) eller en del av en fastighet (intrångsersättning). 2) OM det är en HEL FASTIGHET så är det relativt enkelt. Ta hela marknadsvärdet för hela fastigheten och lägg på 25 % på det värdet. 3) OM det är EN DEL AV EN FASTIGHET så blir det lite mer komplicerat. Först måste konstateras marknadsvärdet på den del som återstår och på den del som blir tvångsinlöst. Om den del av fastigheten som är kvar (din del) minskar eller ökar i marknadsvärde så bortser man från detta, utan räknar med marknadsvärdet som rådde innan tvångsinlösen. Om fastigheten ökat i värde, och man bortser från detta (vilket man ska göra), så består ersättningen av marknadsvärdet före ökningen med påslag om 25 % på detta värde. Om fastigheten istället har minskat i värde, och man bortser från detta (vilket man ska göra), så består ersättningen av marknadsvärdet före minskningen med påslag om 25 % på DEN DEL INNAN MAN BORTSER FRÅN MINSKNINGEN. Se kommentarer för exempel!
2011 2 mar, 12:14 i Fastighetsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Exempel på beräkning

Fall 1: En hel fastighet tvångsinlöses. Marknadsvärdet är 100 000 kr, ersättningen blir därmed 125 000 kr (100 000 * 1,25).

Fall 2: En del av en fastighet tvångsinlöses. Vi förutsätter att den del av fastigheten som är kvar har ökat i värde på grund av tvångsinlösningen. Med ökningen är marknadsvärdet 150 000 kr, men utan beaktande av detta är den 100 000 kr. Då blir ersättningen 125 000 kr (100 000 * 1,25).

Fall 3: En del av en fastighet tvångsinlöses. Vi förutsätter att den del av fastigheten som är kvar har minskat i värde på grund av tvångsinlösningen. Med minskningen är marknadsvärdet 85 000 kr, men utan beaktande av detta är den 100 000 kr. Då blir ersättningen 121 250 kr. Först har vi ju klargjort att fastigheten är värd 100 000 kr utan beaktande av minskningen. Men påslaget mo 25 % görs endast på det riktiga värdet, dvs värdet innan vi bortsåg från minskningen. Det innebär att 25%-tillägget beräknas på 85 000 kr vilket ger oss ett tillägg om 21 500 (85 000 * 0,25).

mar 2 2011, 12:37
Hubinette

Fall 3 exemplet verkar lite skevt då det inte kan utgå full ersättning om del av fastighet inlöses, man måste ange en andel eller procent som exproprieras, sedan räkna ut restfastighetens värde och räkna ut ersättningen.

Lasse Gärdlund hade ett exempel (detta tror jag är felaktigt, men han och Hager vill att man räknar så:)

Fastighet innan nyhet om exp: värde 1300 000
Fastighet efter nyhet om exp: Värde 300 000

Andel som exp: 20%

Restfastighetens verkliga värde: 240.

Ersättning för delen: (300-240=60) (60*1,25 = 75, PÅSLAG OM 25%) alltså: 75 000

Ersättning för restfastighet: 1 000 000 (inget påslag om 25%)

I slutändan står ägaren med 80% av sin fastighet kvar med 240 000 i värde och 1075 000 på banken.


Jag tycker själv denna uträkning blir fel, jag anser att 4:2 om företagsersättning säger att vi ska räkna ersättningen om 125% PÅ DEN ANDEL AV "INNANVÄRDET" som exp.

okt 10 2011, 18:05
LawesomeUpload

Hur menar du? Beräkningen om ersättning om 125 % sker alltid på det verkliga värdet, dvs. med beaktande av minskningen.

okt 13 2011, 21:24
Hubinette

Jag diskuterar ditt "fall 3". En del av fastighet inlöses. PGA expropriationen minskar restfastighetens marknadsvärde - inte bara av att en del försvinner utan också av själva företaget.

Jag ger nu ett exempel så kan du skriva hur du menar att företagsersättningen skall utgå enligt förutsättningarna nedan:

Fastighets värde INNAN expropriation blev känt 1500'

Andel som exp: 1/3

Restfastighets marknadsvärde: 500'


a) Vad blir ersättningen för den del av fastighet som exp?
b)vad blir ersättningen för företagsskadan på restfastigheten?

Mvh Isak.

okt 18 2011, 08:37
LawesomeUpload

Hej,

Jag förstår frågeställningen och jag ska kolla på det, men jag måste först sätta in mig åter i de komplexa reglerna som tvångsinlösen innebär. En första titt på mitt svar så föreligger det ju dock en skillnad från ditt exempel. I mitt exempel har jag ju redan bestämt värdena, varför man inte behöver andelen i sig. Andelen behöver du ju endast om du vill få fram värdet väl, vilka jag redan har förbestämt. Det enda jag visar är hur påslaget om 125 % ska göras.

okt 21 2011, 19:14

 
© 2010-2012 Lawesome