Lawesome

Make law...not war.

 
Uppsats i skatterätt med internationell anknytning. Titel: "Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - förenlig med EU-rätten?"
Examensarbete - Jimmy Schiöld.pdf · 171KB
2011 2 mar, 08:43 i Uppsatser - Juridik

Kommentarer
Stefan

härligt neonlight! jag ska läsa den så fort jag hinner =)

mar 2 2011, 11:43 via mobi
Neonlight

Jag vill ha en utförlig redogörelse över dina reflektioner sen ;-)

mar 2 2011, 18:30
LawesomeUpload

Kanske lite utanför din uppsats (ej hunnit läsa den), men en sak jag har funderat på är huruvida det finns intresse att besluta om gemensamma skatteregler för EU? Som det är nu är det ju rätt olika när man ser till olika länder.

mar 2 2011, 21:30
Neonlight

När det gäller mervärdes- och punktskatter har vi redan gemensamma regler inom EU, men vet att det debatteras en del om gemensamma skatteregler även för direkt skatt. Jag tror personligen inte att det blir aktuellt inom den närmaste tiden, skatt används ju även som ett styrmedel i olika frågor och det ser än så länge för olika ut EU-staterna emellan vad avser arbetsmarknad etc.

mar 2 2011, 21:39

 
© 2010-2012 Lawesome