Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Jag gjorde i december en polisanmälan om hets mot folkgrupp när jag och en medskribent till en artikel (judinna+muslim) hängts ut på en rasistisk förtalsblogg ägd av en känd rättshaverist/bloggare. I rubriken syntes påhopp som "korkade blattedjävlar och apedjävlar", inte endast riktat mot oss personligen utan också "blattar"/invandrare i allmänhet. Åklagaren lade ned utredningen då det "ej låg i allmänhetens intresse" och brottet rubricerades istället som förolämpning. Jag har börjat sätta mig in i ämnet näthat och specifikt hets mot folkgrupp. Det verkar som att majoriteten av dessa utredningar läggs ned, om det ens startas en utredning. Detta trots att det i många fall är enkelt att ta fram bevisning. Skulle gärna vilja ha era synpunkter om detta - om det är någon med juridiska kunskaper i området; varför är det så vanligt att dessa fall läggs ned trots att hatbrott bör prioriteras enligt de jurister och poliser jag pratat med hittills? Hur tolkar man "hets mot folkgrupp"-paragrafen, hur pass allvarligt måste det vara för att klassas som hets mot folkgrupp etc? Varför har vi idag lagregler om hets mot folkgrupp när den tycks ha "tappat sin mening"? Eller har du en annan åsikt? Tacksam för snabba svar. Skriver på en krönika om ämnet och ser gärna er input!
2013 14 feb, 23:36 i Straffrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej,

Välkommen till Lawesome! Jag har några synpunkter på det du angett.

1) Hur kom åklagaren fram till att det skulle rubriceras som förolämpning, och inte förtal? Med hänsyn till att det har blivit utlagd på en offentlig blogg dit många läser så är det fråga om förtal, och inte enbart förolämpning. Förolämpning förutsätter att enbart du blir kränkt, när det sker öppet inför andra så är det fråga om det kan vara förtal.

2) Kraven för att det ska föreligga hets mot folkgrupp är fyra. Det ska handla om ett uttalande eller annat meddelande som sprids, det ska föreligga ett hot eller uttryck för missaktning och gärningen ska avse en folkgrupp eller en annan sådan grupp (t.ex. trosbekännelse m.m.). Slutligen ska det föreligga uppsåt, ett subjektivt krav.

Hotet eller missaktningen behöver inte avse gruppen direkt. Av brottet omfattas även uttalanden och kränkande beskyllningar om t.ex. mindervärdiga egenskaper. Det betyder att även indirekt hets mot folkgrupp omfattas av bestämmelsen. Indirekta hänvisningar om en grupp som har kränkande innebörd ska omfattas.

Med spridning avses att ett meddelande når en grupp människor som är mer än ett fåtal, se 16 kap 10 a § BrB och NJA 1999 s. 702. Att sprida genom blogg, som är välläst, uppfyller troligen detta krav.

Med kravet på hot avses även andra hot än olaga hot eller olaga tvång. Det kan också bestå i förtal eller smädelse.

Det räcker att uttalandet är nedsättande mot en grupps anseende, dvs. att det förlöjligar folkgruppen. Härvidlag inkommer ett problem som ska diskuteras mer under punkt 3, nämligen gränsen för vad som anses vara saklig kritik av en folkgrupp då detta inte omfattas av hets mot folkgrupp.

Slutligen måste en uppsåtsbedömning göras, vilket alltid är problematiskt i vissa situationer.

3) Jag ber dig att surfa in på http://lawesome.eu/view/post:23306. Se på videoklippet. Detta är ett exempel på något man kan tycka ska omfattas av begreppet hets mot folkgrupp, något ansvar har dock inte utkrävts och utredning nedlagts. Klippet visar på att vi rör oss inom offentlighetens yttersta gren, dvs. gränsen mellan t.ex. yttrandefrihet och religionsfrihet. Vilken ska ges företräde? Båda är skyddade i Regeringsformen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Vi rör oss inom ett svårt område. Klart är att klipp som ovan, i svensk radio, accepteras utan vidare anmärkningar. Varför är det så? Det är svårt att svara på per se. En möjlig förklaring är att vi har accepterat detta beteende på Internet, radio och tv. Möjligtvis har samhället inte valt att ta ansvar för detta hat som kan spridas. Klart är dock att hate speech aldrig kan omfattas av skyddet för RF och EKMR, varför man kan ställa sig frågande till vad som är rimligt att acceptera?

feb 15 2013, 09:52
LawesomeUpload

Följande rättsfall kan vidare vara intressant att studera som gäller elektroniska anslagstavlor, forum:

https://lagen.nu/dom/nja/2007s805

feb 15 2013, 13:47

 
© 2010-2012 Lawesome