Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Jag beställde ett klädesplagg från HM på deras onlineshop på Internet. Det var ett erbjudande som jag tog del av, det framgick ingenstans att det gällde så längre lagret räcker. Jag fick till och med en bekräftelse på e-post om att min order var mottagen och bekräftad. Senare får jag mail om att jag inte får köpa därför att varan har tagit slut. Kan de göra så?
2011 5 feb, 09:13 i Köprätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej,

Jag antar att du har handlat i egenskap av konsument då ingenting annat har angivits. Din fråga aktualiserar en del olika områden, såväl köprättsliga regler som allmän avtalsrätt.

Visserligen har du handlat på distans och med ett särskilt medel för kommunikation uteslutande på distans i enlighet med distans och hemförsäljningslagen. Denna lag innehåller informationsskyldigheter enligt 2 kap 6-7 §§, men dessa är endast marknadsrättsligt sanktionerade. Det betyder att de endast kan åläggas förbud för fortsatt marknadsföring m.m.

Istället får ditt problem lösas utifrån allmänna avtalsrättsliga regler. Ett avtal ingås enligt avtaslagen genom att det finns ett anbud och en accept som överensstämmer med varandra. Det som finns på HM:s hemsida/shop är knappast att se som ett anbud i denna bemärkelse. För att det ska vara ett anbud måste det vara riktat mot en bestämd adressat, vilket inte är fallet här. Istället är din beställning att anse som ett anbud i enlighet med 2 § AvtL. Du har därmed lämnat ett anbud till HM. När de sedan svarar dig och bekräftar detta så är deras bekräftelse att anse som en accept. Ett bindande avtal har därigenom uppstått.

Du säger att det inte stod att erbjudandet endast gällde så länge lagret räcker. Om så är fallet så har du egentligen rätt att få igenom ditt köp. Det är ju dock väldigt teoretiskt och kan vara förknippat med massor av svårigheter att lyckas med det i praktiken. Jag föreslår även att du kollar igenom avtalsvillkoren och andra villkor som finns på deras hemsida. Det kan vara så att de har föreskrivit där att erbjudandet endast gäller så länge lagret räcker.

feb 5 2011, 21:01
TicTo

hmm nää de kom inte med något svar alls faktiskt =(

maj 20 2011, 19:29

 
© 2010-2012 Lawesome