Lawesome

Make law...not war.

 
Preskriptionslagen stipulerar 10 års preskriptionstid för skulder, men det finns många undantag. Vad gäller i följande fall? A:s företag (ett AB) har ett leasingavtal för en bil. A har gått i personlig borgen för leasingskulden. Bolaget går i konkurs och efter en tid får A ta över leasingavtalet privat. Leasingföretaget glömmer att fakturera A. Efter 41 månader upptäcker leasingbolaget sitt misstag. Vad gäller för preskriptionstid i detta fall?
2013 21 jan, 14:03 i Fordringsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej,

För att förtydliga frågan undrar jag följande. Med att A "tar över leasingavtalet" menar du då att denne tar över skulden och att borgenären vill ha betalning av A då den gått i borgen? Eller menar du istället att A tar över leasingavtalet, dvs. träder in i avtalsförhållandet i stället för personen tidigare?

jan 22 2013, 19:13
LawesomeUpload

Jag utgår från att du menar att borgenären har valt att göra skulden gällande gentemot borgensmannen istället för gäldenären. Då gäller enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen att fordran ska göras gällande före utgången av tio år, annars preskriberas fordran.

jan 25 2013, 20:07

 
© 2010-2012 Lawesome