Lawesome

Make law...not war.

 
Vad innebär och är det för skillnad på Britanniaprincipen och Lex Britannia? Sedan undrar jag vad som är prejudikatet i Vaxholmsmålet samt bastubadarprincipen?
2013 11 jan, 18:11 i Arbetsrätt

Kommentar
LawesomeUpload

Britanniaprincipen:

Kommer från AD 120/1989, dvs. fallet om fartyget Britannia. Principen innebär att stridsåtgärder inte får vidtas om det görs i syfte för att tränga undan eller förändra ett redan tidigare ingånget gällande kollektivavtal.


Lex Britannia:

Ovanstående principen har kritiserats av facket, vilket ledde till att lex Britannia infördes i medbestämmandelagen. Lex Britannias syfte har varit att begränsa Britanniaprincipen, så att den enbart ska gälla anställningar som svensk rätt kan tillämpas på. Det innebär att svenska företag kommer att skyddas, men inte andra utländska företag. Denna lagregel har kritiserats för att stå i strid med EU-rätten.

Vaxholmsmålet (även kallat Laval-domen):

Gällande innebörden av detta vänligen se http://lawesome.eu/view/post:420. Jag har behandlat frågan utförligt i detta PM.

Bastubadarprincipen:

En rättsprincip som uppkom i AD 1978 nr 89 som innebär att vid ett särskilt ingripande för att omplacera en person till följd av personliga skäl kräver godtagbara skäl.

jan 12 2013, 11:17

 
© 2010-2012 Lawesome