Lawesome

Make law...not war.

 
Hej. Min mor halkade och bröt benet när hon skulle slänga soppor. Fick åka ambulans in till sjukhuset. Bostads bolaget hade inte saltat eller sandat gången.Det gjorde dom en halv timma senare, efter vi ringt och sagt vad som hänt :O. Blir bostads bolaget ersättnings/skadestånds skyldiga? Kruxet är att min mor inte har nån hemförsäkring eller nån annan försäkring. Hur går man till väga? Tacksam för svar.
2013 4 jan, 00:50 i Skadeståndsrätt

Kommentar
LawesomeUpload

Hej och välkommen till Lawesome!

Du måste göra skadeståndsbedömningen mot bakgrund av de objektiva och subjektiva förutsättningarna. I det här fallet är det fråga om ett utomobligatoriskt skadestånd som ska bedömas mot bakgrund av skadeståndslagen.

De objektiva förutsättningarna består av skada, ansvarssubjekt, ansvarsfrighetsgrund, kausalitet och adekvans. Alla dem måste vara uppfyllda.

Först av allt måste ett ansvarssubjektv finnas, dvs. en person som eventuellt kan ansvara för en eventuell skada. Det räcker med att det är ett presumtivt ansvarssubjekt, i det här fallet bostadsbolaget som äger fastigheten.

I det andra steget måste vi fastställa en aktiv handling eller passivitet som gett upphov till en skada. Genom att bostadsbolaget inte har saltat har det blivit halt utanför bostaden. Bostadsbolaget har sålunda i vintertider eftersatt säkerheten och underlåtit att salta. Bostadsbolaget får anses inte ha vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder. Vi har således gärning - orsak - skada!

Det finns inga ansvarsfrihetsgrunder, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt.

Sista objektiva kravet är att det föreligger adekvat kausalitet. Detta steg är ett av de mest komplicerade i skadeståndsrätten. Förenklat kan man säga att man måste kunna fastställa vilka händelseförlopp som varit lätta att räkna med. Om du skjuter någon, kan du då räkna med att den kommer att bli skadad eller att dö? Ja det kan du! Men om jag kastar din mobil på en person och den dör av detta, är det påräknerligt? Det är tveksamt. Du måste kunna bekräfta att ett visst handlande är förknippat med vissa risker. När du bekräftat det så måste du se till om risken som har förverkligats har varit en relevant följd av handlandet. Jurister uttrycker det som att "skadan har gått i farans riktning".

I ditt fall med att bostadsbolaget underlåtit att salta är en uppenbar risk att det kan vara halt och att människor därmed kan skada sig. Det är dock inte fullt lika enkelt att bekräfta om risken som har förverkligats, genom din mor som skadat sig, är en relevant följd av handlandet/underlåtenheten. Jag skulle nog säga att det ändå är en relevant följd av underlåtenheten att inte salta marken när det är halt. Den är inte otänkbar eller alldeles för slumpmässig.

För att skadestånd ska kunna utgå enligt SKL, så krävs att även de subjektiva
förutsättningarna för det är uppfyllt. De subjektiva förutsättningarna består av: culpa/uppsåt. Vi ska nu gå igenom dessa var och en kortfattat. Observera att endast en av dem måste vara uppfylld.

Culpa: Culpa är ett annat ord för ”oaktsamhet”. Oaktsamheten kan antingen vara omedveten eller medveten. Om oaktsamheten är medveten innebär det att en person har insett risken för en viss följd (t.ex. att en person kan skadas), men att denne inte har varit likgiltig inför följden att den faktiskt ska skadas. Om det istället är omedveten oaktsamhet så har inte personen ens insett risken för en viss skada, men då måste man ställa sig frågan om personen kunnat göra något för att inse risken och om denne borde ha gjort det. Det finns därmed två sorters culpa.

Uppsåt: Uppsåt är ett begrepp för ”insikt, medvetenhet”. Uppsåtet finns i tre olika former; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Vid avsiktsuppsåt gör en viss person något med en avsikt, t.ex. skjuter någon för att döda. Vid insiktsuppsåt är en person fullt medveten om vad den gör, att den skjuter någon för att döda. Det enklaste uppsåtet som vi kan ålägga en person, och som gränsar till oaktsamhet, är likgiltighetsuppsåtet. En person har insett risken för en viss följd, och har dessutom varit likgiltig inför den. En person skjuter en person och vet om att den kan skadas, men är helt likgiltig inför det. Personen ser inga skäl att avstå.

jan 4 2013, 12:57

 
© 2010-2012 Lawesome