Lawesome

Make law...not war.

 
Vad innebär ettårs-regeln i 28 § 3 st. MBL?
2012 12 dec, 21:00 i Arbetsrätt

Kommentar
LawesomeUpload

För det fallet att överlåtaren av en verksamhet har ett kollektivavtal med sina arbetstagare, medan förvärvaren har ett annat tillämpligt kollektivavtal, så ska överlåtarens kollektivavtal tillämpas trots allt i ett år. Denna regel finns med hänsyn till att arbetstagaren ska ha tid på sig att anpassa sig till de nya förhållandena.

dec 13 2012, 17:12

 
© 2010-2012 Lawesome