Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! jag har en fråga som rör ett arv. det som skulle delas upp är en liten etta, en sommarstuga och en liten tomt. Och det är min fars bröstarvingar (jag och mina 4 syskon) samt min faster som ska dela på allt. Min faster har fått ett förskott på arvet och vi är oense om hur vi ska räkna ut hennes del när hon vill att vi ska köpa ut henne. Hennes förslag: sommarstugan+lägenheten+tomten+ huset(hennes förskott på arv som vi inte alls har fått ta del av) och sedan ska summan delas på två och från hennes del ska därefter värdet för huset dras bort. Men jag tycker detta är fel sätt att räkna på för det påverkar ju vår lott. Sättet jag tror det ska räknas ut på är (sommarstuga+lägenhet+tomten) / 2 och sedan ska värdet på huset räknas bort från hennes del. Vem har rätt? skillnaden i summan vi ska betala ut henne är väldigt hög.
2012 4 dec, 12:20 i Familjerätt

Kommentar
Stefan

Hejsan Taiganin,

Detta gäller angående själva fördelningen av kvarlåtenskapen vid förskott på arv.

Enligt ärvdabalken 6 kap. 5 § ska "för bestämmande av arvslotternas storlek, kvarlåtenskapen före delningen ökas med förskottets värde eller, om avräkning ej kan till fullo ske å förskottstagarens arv, med vad därå kan avräknas". Enligt huvudregeln ska värdet på förskottet bestämmas vid tidpunkten för mottagandet, d.v.s. inte vid själva avräkningen, såvda inte särskilda skäl föreligger, se 6 kap. 3 §. Detta kan ju få betydelse för er eftersom att värdet på fastigheter har gått upp den senaste tiden.

Detta betyder att allt ska räknas med, sommarstugan, lägenheten, tomten samt huset. Detta sammanlagda värde ska sedan delas på antalet arvingar (sex stycken som jag förstår det). Därefter ska fasterns förskott räknas av från hennes andel.

Exempel 1:
Det sammanlagda värdet av allt (inkluderat förskottet som fastern har fått) är 120 000 kr. Detta ska delas på er sex arvingar. Vardera arvinge ska alltså får 20 000 (120 000 / 6 = 20 000). Från denna andel ska fasterns förskott avräknas. Om huset således är värt 15 000 kr ska fastern få 5 000 kr medan ni övriga ska få 20 000 kr.

Exempel 2:
Samma som i Exempel 1 men huset är värt 25 000 kr (alltså mer än fasterns andel om 20 000 kr). Detta innebär att fastern skulle ha "fått" 5 000 kr mer än ni övriga. Fastern behöver dock inte betala tillbaka detta enligt 6 kap. 4 § som säger att avräkning endast ska ske mot arvingens andel. Skulle dock förskottet kränka någon av bröstarvingarnas laglott enligt 7 kap. 4 så kan fastern bli återbetalningsskyldig (laglotten är 1/5 av hälften av faderns kvarlåtenskap eftersom att ni är fem syskon, d.v.s. 1/10 för vardera bröstarvinge).

dec 9 2012, 09:55

 
© 2010-2012 Lawesome