Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Vad har man för chans i följande situation: En son får reda på att hans biologiska pappa har dött först 2 år efter faderns död. Sonen har inte fått något arv. Fadern försvann från sonens liv vid födseln men har under årens gång skickat pengar till pojken. Eftersom sonen inte haft möjlighet att klandra testamente etc eftersom han inte fått reda på att fadern var död, undrar jag nu vad pojken kan göra? Han har ju rätt till sin laglott oavsett om han inte stod med i testamentet? Tack på förhand!
2012 13 nov, 20:23 i Familjerätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej,

Om sonen, som är att anse som bröstarvinge, vill få ut sin laglott kan denne påkalla jämkning av testamentet (7 kap 3 § 1st ärvdabalken). En bröstarvinge måste påkalla jämkning inom sex månader från det att denne erhöll del av testamentet på sätt som anges i 14 kap ärvdabalken (7 kap 3 § 3st ärvdabalken). Detta ska ske genom att vända sig till testamentstagaren och ge sitt anspråk tillkänna eller genom att en talan väcks.

Om vi läser i 14 kap 4 § ärvdabalkan ser vi att testemente ska anses delgivet en arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrk kopia. Om det är ett muntligt testamente så anses arvinge delgiven om protokollet över förhöret med testamentsvittnena har delgetts denne.

Då sonen inte fått del av testamentet enligt din fråga så har sonen möjlighet att påkalla jämkning inom sex månader.

Trevlig dag och välkommen tillbaka med nya frågor - vi är alltid redo :)

nov 17 2012, 11:51
jeppez

Hej igen, tack för svaret! Till vem är det man väcker talan? Vad kan då hända om sonen väljer att väcka talan?

nov 28 2012, 11:48
erix0n

vart väcker man talan? vad händer när man väcker talan?

dec 14 2012, 16:22

 
© 2010-2012 Lawesome