Lawesome

Make law...not war.

 
JK kom till den omdebatterade slutsatsen att följande uttalande av Gert Fylking inte uppfyllde kravet på att vara "hets mot folkgrupp". JK skriver bland annat "Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka kritik av folkgrupper eller av skilda företeelser knutna till grupperna."
2012 8 nov, 17:38 i Videoklipp

Kommentar
LawesomeUpload

Vad anser ni om denna slutsats? Är det rimligt att yttrandefriheten ska få gå så långt att det i princip, i svensk radio, ska vara tillåtet att dra så extrema slutsatser om en folkgrupp? Det är en intresseavvägning av just yttrandefriheten kontra rätten att inte bli utsatt för hets mot folkgrupp.

nov 11 2012, 14:15

 
© 2010-2012 Lawesome