Lawesome

Make law...not war.

 
Hej igen, glömde några: Vad menas med befogenhet/ behörighet i ABL? Vet att man är inne i 8:42, men hur vet man vad som tillhör vilket st/mening? Har du något bra exempel som kanske kan underlätta? Sedan förstår jag inte alls under- och överinvestering - vad menas med dem? Vad är problemen med dem? Tack det var allt för nu!
2012 16 okt, 08:42 i Associationsrätt

Kommentarer
Stefan

Befogenhet och behörighet är rätt krångliga inom ABL och det som förvärrar saken är att begreppen är likadana som inom avtalsrätten (angående fullmäktige) men har annan betydelse. Kort kan sägas att behörigheten reglerar befattningshavares rätt/möjlighet att verka mot tredje man medan befogenheten reglerar befattningshavares rätt att verka inom bolaget. Dvs. en VD kan exempelvis vara behörig att ingå ett avtal med en tredje man (dvs. externt) medan VDn t ex enligt bolagsordningen inte har befogenhet att fatta beslut på ett styrelsemöte (internt).

okt 19 2012, 19:22
Abbesthln

ironiskt med tanke på att detta var en tentafråga i gårdagens tentamen

jan 20 2013, 16:47

 
© 2010-2012 Lawesome