Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Har en del frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med: Vad är en kontrollaktieägare? hur vet man att det är en kontrollaktieägare? Är det bara publika aktiebolag som kan emittera? Vad menas med ansvarsgenombrott? Tack på förhand
2012 16 okt, 08:40 i Associationsrätt

Kommentar
Stefan

Tjena Jeppez,

En kontrollaktieägare är helt enkelt en aktieägare som har ett så pass stort antal aktier/röster som gör att denne kan kontrollera bolaget. Om exempelvis en aktieägare ensam har 50 av aktierna/rösterna så innebär ju det att den aktieägaren ensam kan bestämma (kontrollera) många frågor avseende bolaget.

En emission innebär att bolaget gör en nyemission eller en fondemission. Båda innebär förändringar av kapitalstrukturen. En nyemission innebär att bolaget ger ut nya aktier och på detta sätt tillförs värde till det egna kapitalet. En fondemission innebär att fritt kapital förändras och bestäms att den ska vara bundet kapital, dvs. eget kapital. Alla typer av bolag kan göra emissioner.

Ansvarsgenombrott innebär att styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare ansvarar för bolagets handlande. Huvudregeln är ju, som du säkert vet, att det är aktiebolaget som ansvarar. Men i vissa speciella situationer så kan befattningshavarna bli personligen ansvariga. Det kan t ex vara när bolagets aktiekapital understiger hälften och det inte upprättas en kontrollbalansräkning. Men även i vissa andra situationer kan ansvarsgenombrott föreligga.

okt 19 2012, 19:20

 
© 2010-2012 Lawesome