Lawesome

Make law...not war.

 
En vän till mig har fått ett inkassokrav på 160 kr för en faktura hon inte har betalat. Saken är den att hon inte ens har fått fakturan hemskickat. Ska hon fortfarande behöva betala för fakturan (som ju hon inte ens har tagit del av) + inkassokravet. Sammanlagt 540 kr. Vad gäller? Kan posten bli ansvariga i och med att fakturan kan ha hamnat hos grannar vilket inte sällan händer?
2012 23 aug, 17:39 i Myndighetsproblem

Kommentarer
Stefan

Fakturan måste din vän betala (såvida det är något som din vän har ingått avtal om). Däremot kan hon eventuellt undslippa betalningen av inkassokostnaderna.

Det följer av 5 § inkassolagen att ett inkassokrav ska framställas skriftligen och innehålla vissa i § uppräknade uppgifter. Har inte någon sådan åtgärd vidtagits så kan inte inkassobolaget kräva ersättning för inkassokostnaderna. Det samma bör gälla om inkassokostnaden aldrig har kommit till personen. Det mycket stora problemet är dock att bevisa att man verkligen inte har fått fakturan och inkassokravet.

Mitt bästa tips är att helt enkelt kontakta inkassobolaget och förklara situationen. De brukar oftast vara tillmötesgående.

Om det inte fungerar så kan din vän bestrida fordran, antingen i helhet om hon anser att hela kravet är felaktigt eller endast delen avseende inkassokostnaden. Då kommer man inte få någon betalningsanmärkning. Men däremot kommer inkassobolaget troligen skicka ärendet vidare till tingsrätten och det blir en rättegång.

Blir det en rättegång och din vän förlorar så kan hon behöva ersätta rättegångskostnaderna, vilka kommer att överstiga det totala beloppet som fordran avser.

Vad gäller ansvaret för posten så har jag svårt att se att de skulle kunna bli skadeståndsansvariga, din vän måste bevisa att brevet skickats fel p.g.a. postens oaktsamhet samt att detta orsakat en skada för din vän m.m. Dessutom måste din vän även här bevisa att brevet verkligen har kommit fel, vilket jag förklarat tidigare är väldigt svårt.

sep 4 2012, 13:09
losjesper

Ang posten så torde väl detta vara ett utomobligatoriskt förhållande (svårt att se det som att posten och brevmottagaren har ett inomobligatoriskt förhållande. Skulle ev kunna argumentera för att ett sådant förhållande uppstått konkludent), dvs SKL blir tillämplig. Då jag inte tror att din vän lider person- eller sakskada, så rör det sig om en ren förmögenhetsskada (2:2 SKL, endast vid brott). Finns förvisso möjlighet enligt 3:2 SKL, om skadan hänför sig till myndighetsutövning för vilken staten eller kommun svarar. Alltså torde det inte gå att komma åt Posten för detta.

Skulle däremot det ses som inomobligatoriskt så blir det, som Stefan skrivit ovan, nog svårt att visa att posten varit försumliga!

nov 6 2012, 12:22
Stefan

Jo precis, postens ansvar är utomobligatoriskt (dvs. din vän och posten har ju inget avtal med varandra) och ett skadeståndsansvar blir mycket svårt att få ut. Jag har dock förstått det som att Maros fråga främst avser kostnaderna för inkassoåtgärden och om eventuella problem på posten kan leda till att vännen "slipper" betala de kostnaderna.

nov 16 2012, 20:04
losjesper

Jo det har du rätt i:)!

nov 24 2012, 12:28

 
© 2010-2012 Lawesome