Lawesome

Make law...not war.

 
Gratis mall för arvskifte. Arvskifte är en gratis mall för att upprätta och förrätta ett arvskifte för ett dödsbo efter en avliden person. Arvskifte innebär att arvingarna och universella testamentstagare tilldelas egendom enligt sina arvslotter.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-arvskifte/
2010 30 dec, 16:52 i Juridiska mallar


 
© 2010-2012 Lawesome