Lawesome

Make law...not war.

 
Gratis mall för bouppteckning. Bouppteckning är en gratis mall för att upprätta och förrätta en bouppteckning i ett dödsbo efter en avliden person. En bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet om inte Skatteverket efter ansökan förlänger tiden med hänsyn till boets beskaffenhet eller annan särskild orsak.
http://www.mallar.biz/vardagsjuridik/arv-och-testamente/mall-bouppteckning/
2010 30 dec, 16:51 i Juridiska mallar


 
© 2010-2012 Lawesome