Lawesome

Make law...not war.

 
Mall - Uppsägning på grund av arbetsbrist: Gratis mall för uppsägning p g s arbetsbrist när den anställde har rätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Klicka på länken och högerklicka därefter på nedladdningsikonen för att ladda ner mallen.
http://www.juridiskamallar.se/mall-uppsagning-arbetsbrist-ratt-till-ateranstallning
2010 27 dec, 19:42 i Juridiska mallar


 
© 2010-2012 Lawesome