Lawesome

Make law...not war.

 
Om en 3:e man skriver under ett avtal som är mellan person A och person B, vad händer då? Är avtalet fortfarande mellan A och B eller står det nu mellan A och C? Ska tilläggas att 3:e man inte haft något med avtalet att göra, han skrev endast under. Spelar det någon roll om man fått tillsägelse av A att skriva under avtalet? Vem räknas avtalspart?
2012 4 mar, 20:31 i Avtalsrätt

Kommentar
LawesomeUpload

Om avtalet är något som gäller partern A och B så kan inte C ingå avtalet för varken A eller B. Det är bara A och B som kan ingå avtal mellan sig själva. Detta uttrycks genom principen om avtalets subjektiva begränsning; man kan inte ingå avtal som berör tredje man och inte heller för tredje man (man anses dock kunna skapa förmåner, men aldrig förpliktelser). Ifall C ingår avtalet åt någon av A och B utan att A eller B gett sitt godkännande till detta så blir det inget giltigt avtalsslut. C kommer inte ha anses ha ingått ett avtal med A eller B, men C kan stå skadeståndsansvarig för att ha vållat A eller B skada.

Om C fått tillsägelse av A att skriva under avtalet så föreligger ett fullmaktsförhållande mellan dem två. Det innebär att C har tillåtelse och behörighet/befogenhet (uppdragsfullmakt) att skriva under avtalet. C är dock endast ett mellanled. A kommer därmed att räknas som avtalspart. C blir aldrig avtalspart.

mar 5 2012, 16:35

 
© 2010-2012 Lawesome