Lawesome

Make law...not war.

 
B 1543-11: Fondandelar i en värdepappersfond har – med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.
2012-02-28 Ö 1543-11 Beslut.pdf · 109KB
2012 4 mar, 19:31 i Högsta domstolen - avgöranden


 
© 2010-2012 Lawesome