Lawesome

Make law...not war.

 
Ö 2381-11: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om när ett mål som inledningsvis har handlagts enligt ordinära regler kan överföras till handläggning i förenklad form.
2012-02-15 O 2381-11 beslut.pdf · 29KB
2012 4 mar, 19:30 i Högsta domstolen - avgöranden


 
© 2010-2012 Lawesome