Lawesome

Make law...not war.

 
Om det pågår ett handelsbruk mellan två länder inom norden, ett svensk och ett danskt, där man alltid tidigare använt sig av NL 09, kan det ena företaget i ett brev skriva att de numera tillämpar Cisg i alla sina affärer? Kan man på något sätt få dem att utgå från svenkavtalsrätt?
2012 19 feb, 17:56 i Avtalsrätt

Kommentar
Stefan

Det din fråga egentligen handlar om är ifall ett avtal mellan parterna kan leda till att cisg blir tillämplig när det finns ett handelsbruk som förespråkar NL09.

Kort och gått blir svaret att ja, parternas avtal kan innebära att cisg blir tillämplig trots handelsbruket.

Frågan i det specifika fallet blir dock om man kan anses ha ingått ett avtal med det innehållet genom att bara helt sonika skicka ett brev. Det är svårt att se att brevet skulle kunna påverka redan ingångna avtal (såvida det inte finns ett avtalsvillkor som innebär att företaget har rätt att ändra avtalsvillkoren ensidigt, detta är vanligt i standardavtal). För nya avtal kan det däremot få betydelse, genom att motparten accepterar att cisg reglerar parternas rättsliga förhållande (då har ju parterna ingått avtal).

Det kan vidare ifrågasättas om ett handelsbruk mellan länderna ska påverka förhålladet mellan parterna.

Svensk rätt kan bli tillämplig i flera olika fall, exempelvis om svaranden har sin hemvist i Sverige, enligt huvudregeln i IP-rätten. Den blir även tillämplig om cisg inte är tillämplig och inget annat lands lag är tillämpligt. Cisg ska t ex inte användas i konsumentförhållanden.

feb 21 2012, 18:36 via mobi

 
© 2010-2012 Lawesome