Lawesome

Make law...not war.

 
Hej! Kan någon snälla hjälpa mig att förstå samordningen och samspelet mellan 11 och 12 paragrafen MBL, jag har läst det säkert tio gånger...
2012 15 feb, 08:51 i Arbetsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Hej Antonia!

11 §:

Anger en arbetsgivares så kallade primära förhandlingsskyldighet, som kan baseras antingen på verksamhetsfallet (ändring av verksamheten, t ex uppsägning på grund av arbetsbrist) eller arbetstagarfallet (t ex omplacering eller uppsägning på grund av personliga skäl).

I dess andra stycke återfinner du ett undantag från huvudregeln då arbetsgivaren ska påkalla förhandling nämligen då det finns synnerliga skäl. Utan att tolka detta för djupt räcker det att konstatera att det ska tolkas mycket restriktivt. Ett sådant synnerligt skäl att undslippa förhandling från arbetsgivarens sida kan dock vara om denne t ex måste göra det för att inte riskera säkerheten på arbetsplatsen.

12 §:

Den här bestämmelsen är istället det som kallas påkallandefallet. Arbetsgivaren har vid detta stadium ansett att det inte föreligger anledning att påkalla förhandling, dvs. att förhandlingsskyldighet enligt 11 § inte är aktuell. Arbetstagarorganisationen kan dock skilja sig från denna åsikt och anse att förhandlingar visst ska ske, dvs. påkalla förhandlingar. Om det föreligger särskilda skäl får dock arbetsgivaren ändå genomföra beslut innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. Här finns det ett större utrymme och det räcker för arbetsgivaren att visa att ett dröjsmål med beslutet kan leda till praktiska svårigheter och problem.

-----------------------------------

Hoppas detta klargjorde rättsläget något för dig.

Det är jättekul att du ställer frågor till oss. Dock vill jag uppmärksamma dig på att använda våra grupper/forum/avdelningar (dvs. gå med i de olika grupperna och skriva din fråga där den hör hemma). I föreliggande fall Arbetsrätt, som vi har flyttat ditt inlägg till. Se http://lawesome.eu/groups eller http://lawesome.eu/content_subject.

feb 15 2012, 18:36
Antonia-Lang

Tack! Ska göra det i fortsättningen!

feb 15 2012, 21:35
LawesomeUpload

Bra! :) Se till och gilla oss på Facebook btw!

feb 15 2012, 22:06
Antonia-Lang

huur gillar jag på fb när inte gruppen finns på fb det finns typ tio grupper med detta namn med tio medlemmar i varje antar att inget av dem är detta...

feb 16 2012, 17:31
LawesomeUpload

https://www.facebook.com/lawesome.eu

feb 16 2012, 18:23
Antonia-Lang

Filip snälla kan du hjälpa mig med min fråga nu jag skrev den i gruppen, mitt pm ska in ikväll..

feb 16 2012, 20:29

 
© 2010-2012 Lawesome