Lawesome

Make law...not war.

 
Hur bevisar man ond eller god tro? Vilka paragrafer hänvisar man främst till då? Är det främst JB, CISG och konsumentköplagen man hänvisar till i allmän avtalsrätt eller är det någon mer? Har hört talas om LOU, vad innebär den? En annan fråga är 36 § Avtalslagen. När tillämpas den och hur tillämpar man den? jag har förstått i stora drag hur den fungerar, men förstår ändå inte riktigt helt hur och när man tillämpar den. Tack för alla svar, ni är till stor hjälp!
2012 8 feb, 21:20 i Avtalsrätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/99/1005999/lawesome.eu/public_html/system/classes/class_postcomment.php on line 102 Hur man bevisar ond eller god tro:

Detta är en bevisfråga, dvs. fråga om bevisföring och bevisvärdering. Det finns inget entydligt svar på hur du ska bevisa att någon är i god tro eller ond tro. För det första måste du avgöra vem det är som bär bevisbördan, vilket framgår av lagtext ibland och annars av praxis. Huvudregeln kan dock sägas vara att om du påstår att att någon varit i ond tro, så ska du bevisa att denne också varit det. Därefter ska den andre försöka bevisa motsatsen, dvs. att denne varit i god tro. Till detta kan du anföra vilka bevis som helst som du anser bevisar den onda eller goda tron. Det är sedan domstolen som kommer att värdera de framlagda bevisen och avgöra ifall du har bevisat ond eller god tro.

Hänvisningar:

Du hänvisar där regeln om god tro eller ond tro finns. Det finns i många olika lagar, dvs. överallt där det är avgörande att bevisa ond tro eller god tro. Det finns vissa godtrosregler i JB. Det kan dock inte sägas att det är dit du ska hänvisa och inte heller CISG. JB reglerar endast fast egendom och andra nyttjanderätter. Allmän avtalsrätt utgörs av Avtalslagen och tillkommande praxis, doktrin m.m. Konsumentköplagen, JB och LOU (lagen om offentlig upphandling) tillhör den speciella avtalsrätten i vissa bitar.

Generalklausulen 36 §:

En generalklausul i den allmänna avtalsrätten. Den gör det möjligt att jämka oskäliga avtalsvillkor. Den kan tillämpas när som helst, villkoret behöver inte ha varit oskäligt redan vid tidpunkten för ingåendet av avtalet. Den kan således träda i tillämpning på grund av senare förhållanden.

För att den ska tillämpas krävs 1) att det rör sig om ett eller flera oskäliga avtalsvillkor och 2) att villkoren kan vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller under dess bestående tid därefter.

Jämkning kan ske av ett avtalsvillkor men kan också avse ett helt avtal (vilket således blir en ogiltigt avtal ifall det hänför sig till avtalets ingående och annars ett overksamt avtal ifall det hänför sig till avtalets senare förhållanden).

Vid tillämpning ska du beakta olika faktorer men framförallt ifall det är fråga om olika partsställningar, t ex en konsument gentemot en näringsidkare. Det kan dock tilläggas att 36 § ska tillämpas ytterst restriktivt.

Vettiga rättsfall att läsa kan vara NJA 1981 s. 711, NJA 1982 s. 800, NJA 1987 s. 639, NJA 1982 s. 230, NJA 1983 s. 332, NJA 1983 s. 385.


----------------------

Det är jättekul att du ställer frågor till oss. Dock vill jag uppmärksamma dig på att använda våra grupper/forum/avdelningar (dvs. gå med i de olika grupperna och skriva din fråga där den hör hemma). I föreliggande fall Avtalsrätt, som vi har flyttat ditt inlägg till. Se http://lawesome.eu/groups eller http://lawesome.eu/content_subject.

feb 9 2012, 12:57
jeppez

Så det spelar roll vilken partsställning det handlar om för att tillämpa 26 § AvtL? Kan du ge ett exempel på ett oskäligt avtalsvillkor?

feb 9 2012, 17:58
Stefan

partsställningen är en sådan omständighet som spelar roll vid tillämpningen av 36 § Det är t ex lättare att tillämpa den om en av parterna är en konsument och den andra en näringsidkare än om båda är näringsidkare.

Det är svårt att ge exempel på ett oskäligt avtalsvillkor, eftersom att det blir en bedömningsfråga där samma villkor kan vara oskäligt i ett fall men skäligt i ett annat. Däremot kan man väl allmänt säga att ett oskäligt avtalsvillkor är ett sådant där parternas inbördes förhållande gravt förskjuts på ett otillbörligt sätt.

feb 9 2012, 19:36 via mobi
Stefan

* Men även andra omständigheter spelar roll för bedömningen än endast partsställning. Kom ihåg att 36§ är en gummiparagraf där man inte har ett givet svar på när den kan tillämpas. Tanken är istället att detta ska bestämmas i praxis och i det enskilda fallet. Man får helt enkelt argumentera för eller emot skäligheten av avtalsvillkoret.

feb 9 2012, 19:41 via mobi

 
© 2010-2012 Lawesome