Lawesome

Make law...not war.

 
Kan föräldrar göra sina barn arvlösa i sitt testamente?
2010 10 dec, 21:04 i Familjerätt

Kommentarer
LawesomeUpload

Med försiktighet kan man säga att det inte går att göra barn arvslösa i ett testamente. Hälften av arvslotten utgör barnets laglott, det vill säga det som barnet har minsta rätt till (7:1 ÄB). Det spelar härvid ingen roll om testamentet föreskriver något annat. I det fallet kan nämligen barnet påkalla jämkning för att få ut sin laglott, vilket denne skulle ha fått minst om inte testamentet hade funnits (7:3 ÄB).

Exempel: Kalle har nyligen dött och hade 100 000 kr i besparingar. Kalle har bara ett barn, Sara. Det framkommer senare att Kalle har testamenterat bort hela arvet på 100 000 kr till en tredje part, Magnus. Enligt 7:1 ÄB har Sara, som barn till Kalle, rätt till halva sin arvslott. I och med att Sara är ensamt barn så är hennes arvslott 100 000 kr. Det innebär att hennes laglott utgör 50 000 kr. Hon kan därmed påkalla jämkning enligt 7:3 ÄB och få ut sina 50 000 kr. Däremot kommer de andra 50 000 kr att tillfalla Magnus som testamentstagare.

dec 11 2010, 15:55
Elina

Måste man påkalla jämkning då eller? Alltså vad händer om man inte gör något, eller tillfaller det en per automatik?

dec 21 2010, 16:24
LawesomeUpload

Barnet/bröstarvinge måste inom sex månader efter att den erhöll testamentet påkalla jämkning genom att tillkännage det till testamentstagaren och väcka talan mot denne (7:3 3st ÄB). Görs inte detta så har rätten gått förlorad till laglotten. Man kan alltså inte förhålla sig passiv, utan måste reagera direkt eller åtminstone inom sex månader från delgivningen.

dec 21 2010, 18:23

 
© 2010-2012 Lawesome