Lawesome

Make law...not war.

 
B 5566-11: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
2012-01-31 B 5566-11 Dom och skiljaktig mening.pdf · 79KB
2012 4 feb, 08:46 i Högsta domstolen - avgöranden


 
© 2010-2012 Lawesome