Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen syftar till att människor ska ha möjligheten att lägga upp sina egna examensarbeten eller uppsatser om ett juridiskt eller ekonomiskt ämne.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Uppsatser - Juridik

Publik grupp · 6 medlemmar · 17 inlägg

Inlägg i Uppsatser - Juridik

Stefan
Stefan
Examensarbete 30 hp inom bolagsrätt som behandlar frågorna kring värdering av aktier vid tvångsinlösen. Tvångsinlösen innebär att en aktieägare som innehar över 90 procent av aktierna får tvångsvis förvärva minoritetens aktier. Detta är alltså en form av privat expropriation. Min uppsats behandlar hur de tvångsinlösta aktierna ska värderas.
Värdering av aktier vid tvångsinlösen - Stefan.pdf · 684KB
Stefan
Stefan
PM i rättshistoria. Man skulle bedöma vilket rättsinstrument två olika citat hade gett upphov till.
Rättshistoria PM 2 HT 2010.pdf · 75KB
Stefan
Stefan
Min hemtenta från kursen Allmän rättslära vid Stockholms universitet. Frågan avsåg en person som ville använda läkemedel som ännu inte godkänts av läkemedelsverket, man skulle bedöma denna situation utifrån två valfria rättsteorier/-filosofier. Hemtentan är min syn på frågan och är inte den enda eller nödvändigtvis korrekta.
Allmän rättslära HT2010 - Hemtenta 4.pdf · 78KB
Jimmy Schiöld
Neonlight
Uppsats i skatterätt med internationell anknytning. Titel: "Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - förenlig med EU-rätten?"
Examensarbete - Jimmy Schiöld.pdf · 171KB

 
© 2010-2012 Lawesome