Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen syftar till att människor ska ha möjligheten att lägga upp sina egna examensarbeten eller uppsatser om ett juridiskt eller ekonomiskt ämne.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Uppsatser - Juridik

Publik grupp · 6 medlemmar · 17 inlägg

Inlägg i Uppsatser - Juridik

Stefan
Stefan
Min hemtenta från kursen Allmän rättslära vid Stockholms universitet. Frågan avsåg en person som ville använda läkemedel som ännu inte godkänts av läkemedelsverket, man skulle bedöma denna situation utifrån två valfria rättsteorier/-filosofier. Hemtentan är min syn på frågan och är inte den enda eller nödvändigtvis korrekta.
Allmän rättslära HT2010 - Hemtenta 4.pdf · 78KB
Jimmy Schiöld
Neonlight
Uppsats i skatterätt med internationell anknytning. Titel: "Den svenska beskattningen av utländska dödsbon och dess delägare - förenlig med EU-rätten?"
Examensarbete - Jimmy Schiöld.pdf · 171KB
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats i Civilrätt 4 vid Stockholms Universitet. PM behandlar överlåtelseförbudet med fokus på dess obligationsrättsliga och sakrättsliga verkningar vid ett fastighetsköp. Detta PM behandlades nyligen under VT-11 under PM-blocket 1. Uppsatsen erhöll ett gott omdöme med 4/4 poäng.
https://sellfy.com/p/MjDV/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats i Civilrätt 2 vid Stockholms Universitet. PM behandlar prekontraktuellt ansvar med fokus på culpa in contrahendo. Detta PM behandlades under HT2010 under tillfälle PM 1.
https://sellfy.com/p/nXES/
Lawesome
LawesomeUpload
Denna PM skrevs i Europarätt VT 2010 vid Stockholms Universitet. Promemorian behandlar Sverige och utstationeringsdirektivet (Laval-domen, prisdumpning m.m.).
https://sellfy.com/p/aiH0/
Lawesome
LawesomeUpload
Uppsats vid Stockholms Universitet i ämnet "juridisk informationssökning". Uppsatsen behandlar vem som utgör Arbetstagare och uppdragstagare. Det kan uppstå en del gränsdragningsproblematik vilket uppsatsen tar upp exempel på.
https://sellfy.com/p/Nx3O/
Lawesome
LawesomeUpload
PM behandlar Äktenskapsskillnad och bodelning. Befinner du dig på denna kurs kanske du kan finna en del vägledande källor samt hur en promemoria ska vara upplagd.
https://sellfy.com/p/c8dJ/
Sidor: 1 2

 
© 2010-2012 Lawesome