Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen syftar till att människor ska ha möjligheten att lägga upp sina egna examensarbeten eller uppsatser om ett ekonomiskt ämne.

Gruppmedlemmar

Gruppadministratörer

Uppsatser - Ekonomi

Publik grupp · 2 medlemmar · 2 inlägg

Inlägg i Uppsatser - Ekonomi

Stefan
Stefan
FEK II Integration Företagsekonomi. Kursen avser att sätta samman de olika områdena inom ekonomi; redovisning, marknadsföring, finansiering samt organisering. Man ska författa en mindre uppsats med valfritt ämne, men återknyta detta till de olika delområdena. Jag har behandlat vilka omständigheter som påverkar kalkylräntan vid investeringar. Kalkylräntan användas för att t ex bedöma WACC (Weighet average cost of capital) samt liknande. Det har därför stor betydelse vad kalkylräntan bedöms till, samt vilka omständigheter som påverkar denna samt hur. Dessa bedömningar är några av de viktiste och svåraste inom ekonomi, i synnerhet finansiering.
Integration Företagsekonomi IF - Vad påverkar kalkylräntan.pdf · 175KB
Lawesome
LawesomeUpload
Hemtenta/uppsats som skrevs i Företagsvetenskap (Företagsekonomi I) under VT2010.
https://sellfy.com/p/gZuz/

 
© 2010-2012 Lawesome