Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen avser att uppmuntra människor med kunskap inom juridik att ladda upp egna sammanfattningar inom juridik. Exempelvis en student som har sammanfattat en kursbok m.m.

Gruppmedlemmar

visa alla

Gruppadministratörer

Sammanfattningar - Jurid..

Publik grupp · 12 medlemmar · 37 inlägg

Inlägg i Sammanfattningar - Juridik

Lawesome
LawesomeUpload
Kort sammanfattning över säkerhetsåtgärden kvarstad (vid civilrättsliga tvistemål). Särskild fokus vid 15 kap. 1 § RB. En praktisk sammanfattning som tar upp det mest relevanta vid bedömningen av kvarstadsfrågan utifrån förarbeten och praxis.
https://sellfy.com/p/2dB5/
Lawesome
LawesomeUpload
Lång sammanfattning på material som är relevant till tentamen i rättshistoria. Sammanfattningen innehåller naturrätten, neonaturrätten, historiska skolan, begreppsjurisprudensen och synen på hur en juristutbildning bör se ut. Dessutom tillkommer flertal detaljer och historiska bakgrunder. Omfattande och innehåller i princip allt som behövs till tentan.
https://sellfy.com/p/MqGk/
Lawesome
LawesomeUpload
Kort sammanfattning på material som är relevant till tentamen i rättshistoria. Sammanfattningen innehåller naturrätten, neonaturrätten, historiska skolan, begreppsjurisprudensen och synen på hur en juristutbildning bör se ut.
https://sellfy.com/p/4OEJ/
Lawesome
LawesomeUpload
Sammanfattning över kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Belyser skillnaden mellan dem två och när man ska välja vilket. Brukar vara ett svårtillgängligt rättsområde.
https://sellfy.com/p/lviv/
Lawesome
LawesomeUpload
Schema för bedömning av saken i förvaltningsmål (förvaltningsrätt).
https://sellfy.com/p/Vxse/
Lawesome
LawesomeUpload
Schema för hur man löser kommunalrättsliga frågor (förvaltningsrätt). Sammanfattat i ett lösningsschema på en sida.
https://sellfy.com/p/H5qb/
Lawesome
LawesomeUpload
Ändring av talan (13:3 RB) – Sammanfattning på Ekelöf (1 sida).
https://sellfy.com/p/ytHZ/
Lawesome
LawesomeUpload
Sammanfattningen bygger på boken Kriminalrättens grunder och används vid studier i straffrätt på Stockholms Universitet. Sammanfattningen kan ses som ett komplement till boken och som en mycket bra praktisk lathund. Sammanfattningen går igenom brottsbegreppet (A1-B2), osjälvständiga brottsformer och brottslighetskonkurrens.
https://sellfy.com/p/c0yV/
Lawesome
LawesomeUpload
Detta korta schema syftar till att schematiskt, och på ett enkelt sätt, klargöra hur ett utomobligatoriskt skadeståndsproblem angrips och behandlas utifrån främst skadeståndslagen (SKL). För att skadestånd ska utgå krävs att de objektiva respektive subjektiva förutsättningarna är uppfyllda. I slutet nämns kortfattat om skadeberäkning och jämkning.
https://sellfy.com/p/zjh3/
Lawesome
LawesomeUpload
På Stockholms Universitet läser man en kurs som heter "Rättsinformatik". Kursen behandlar e-förvaltning, e-handel och e-samhället. Därmed sammanfattades även de viktigaste punkterna som ligger i det dolda men som är viktiga detaljer i delarna som man studerar.
https://sellfy.com/p/QxQK/
Sidor: 1 2

 
© 2010-2012 Lawesome