Lawesome

Make law...not war.

 
Gruppen avser att uppmuntra människor med kunskap inom juridik att ladda upp egna sammanfattningar inom juridik. Exempelvis en student som har sammanfattat en kursbok m.m.

Gruppmedlemmar

visa alla

Gruppadministratörer

Sammanfattningar - Jurid..

Publik grupp · 12 medlemmar · 37 inlägg

Inlägg i Sammanfattningar - Juridik

Lawesome
LawesomeUpload
Schema för att lösa vitesfrågor (förvaltningsrätt).
Vitesfrågor - Schema.pdf · 180KB
Lawesome
LawesomeUpload
Kortfattat schema för hur man löser europarättsliga frågor i förvaltningsrätt.
Europarättsliga frågor - Schema.pdf · 181KB
Henrik
Henke
Sammanfattning med viktigaste rättsfallen att kunna i processrätt.
Sammanfattning rättsfall processrätt.pdf · 133KB
Henrik
Henke
Heltäckande sammanfattning för kursen processrätt. Det väsentliga och mest grundläggande.
Sammanfattning processrätt (komplett).pdf · 368KB
Henrik
Henke
Res judicata (17:11 RB) och ändring av talan (13:3 RB) är två svåra lagrum att tillämpa. Här finns en god och omfattande sammanfattning av hur man kan tänka.
Sammanfattning om res judicata och ändring av talan.pdf · 194KB
Erika Sandén
Erika
En sammanfattning med kommentarer om samtliga paragrafer i köprätten. Även vissa lösningsschema. Kan vara nyttigt till instudering till tentamen.
Köprätt - en kommentar.pdf · 200KB
Stefan
Stefan
Sammanfattning av tidigare förvaltningsrättstentor och vissa speciella saker i frågorna som jag hade missat att ta med och som jag skrev upp i punktform medan jag gjorde tentorna. Kan vara bra att kolla igenom inför tentan som en sista genomgång/påminnelse
Sammanfattning Förvaltningsrättstentor.pdf · 69KB
Stefan
Stefan
Kort sammanfattning i Förvaltningsrättens speciella område, sammanfattningen behandlar politirätt, LVU, LPT & LVM
Sammanfattning Speciell förvaltningsrätt.pdf · 65KB
Stefan
Stefan
Här är min sammanfattning i förvaltningsrätt, det är en uppdaterad version. Kolla även gärna in mina anteckningar från föreläsningarna på förvaltningsrätten. Jag har även lagt upp en del frågor som jag undrar över; de ligger på andra delen av lawesome: svar välkomnas
Sammanfattning Förvaltningsrätt v2.pdf · 156KB
Stefan
Stefan
Här är ett lösningsschema för hur man ska beskatta utdelningar i fåmansföretag. Lösningsschemat baseras på reglerna år 2009.
Beskattning av utdelning i fåmansföretag.pdf · 66KB
Sidor: 1 2

 
© 2010-2012 Lawesome