Lawesome

Make law...not war.

 
Som rättsområde är sakrätten den delen av förmögenhetsrätten som behandlar rättigheterna i egendom samt de frågor som har att göra med tredje mans rätt till samma egendom (äganderätt, panträtt m.m.).

Gruppmedlemmar

visa alla

Gruppadministratörer

Sakrätt

Publik grupp · 8 medlemmar · 5 inlägg

Inlägg i Sakrätt

Erix0n
erix0n
Hej! Jag undrar vad det är för skillnad på redovisningsskyldighet och på avskiljandeskyldighet? Undrar även hur man vet att kommissionslagen är tillämplig?
Henrik
Henke
Hur ska man tolka de tre olika fallen med avskiljande utan dröjsmål i Lag om redovisningsmedel?
Henrik
Henke
Ta exempelvis att jag pantsätter min bil för ett lån som jag har fått av en kompis. Vad händer ifall min kompis säljer bilen till en annan person medan den fortfarande tillhör mig? Kan denne göra ett godtrosförvärv eller?
Henrik
Henke
Ponera att en bilförsäljare säljer en bil på avbetalning till en näringsidkare med ett ägandeförbehåll. Säg att köparen därefter gör en säkerhetsöverlåtelse (sale and lease back) till en part X varvid denne gör ett sakrättsligt skydd genom registrering enligt LKL. Vem av bilförsäljaren och X har i sådana fall rätt till att separera bilen från eventuell konkurs och utmätning? Står sig bilförsäljarens äganderättsförbehåll ens med tanke på att köparen har "förfogat" över bilen genom att försälja den vidare innan avbetalningen är klar?
Lawesome
LawesomeUpload
Sammanfattning på boken "Sakrättens grunder" av Göran Millqvist som används vid undervisningen på Stockholms Universitet. Sammanfattningen är ytterst kort och sammanfattar "tankesättet" och komponenterna i den grundläggande sakrätten gällande lös egendom.
https://sellfy.com/p/dQBI/

 
© 2010-2012 Lawesome